Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-36/24

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 20. 7. 2023 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 5. 4. 2024 do vključno 11. 4. 2024. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 5.976 lastnih delnic v skupni vrednosti 753.232 EUR, in sicer:

- 5. 4. 2024               1.172   delnic po povprečni tehtani ceni   128,16 EUR,
- 8. 4. 2024                  600   delnic po povprečni tehtani ceni   127,00 EUR,  
- 9. 4. 2024               1.484   delnic po povprečni tehtani ceni   126,50 EUR,
- 10. 4. 2024             1.470   delnic po povprečni tehtani ceni   125,37 EUR,  
- 11. 4. 2024             1.250   delnic po povprečni tehtani ceni   123,84 EUR,

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d. Podrobno poročilo o nakupih lastnih delnic je priloženo.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.975.888, kar je predstavljalo 6,025 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 1.981.864, kar predstavlja 6,043 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 12. 4. 2024 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 12.04.2024