Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba




Podrobno iskanje
 
INI-202/24

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 12.04.2024 je družba AXOR d.d. odsvojila 210 delnic EQNX v skupni vrednosti 10.560,00 EUR, kar predstavlja 0,0117% vseh delnic in 0,0117% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.270.547 delnic EQNX kar predstavlja 70,8272% vseh delnic in 71,0822% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka. 

 

Datum: 15.04.2024