Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-203/24

INTEREUROPA, d.d., Koper

Imenovanje nove članice uprave družbe Intereuropa d. d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INTEREUROPA d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Intereuropa d. d. je na svoji seji, 12. aprila 2024, za članico uprave družbe Intereuropa d. d. za področje prodaje imenoval mag. Tino Peček, ki bo štiriletni mandat nastopila dne 24. 5. 2024.

Gospa Tina Peček je strokovnjakinja na področju priprave in integracije trženja v različnih državah s ciljem oblikovanja strategij, ki zagotavljajo vodilni položaj podjetij na tržišču. Usmerjena je v temeljito preoblikovanje poslovnih procesov, še posebej na področjih marketinga in prodaje s poudarkom na prenosu znanja, aktivnega vodenja ter motiviranja zaposlenih za dosego zastavljenih ciljev.

 

 

Javna objava bo objavljena na SEO-netu in na spletni strani družbe Intereuropa na naslovu www.intereuropa.net najmanj 5 (pet) let od datuma objave.

Nadzorni svet družbe Intereuropa d.d.
Datum: 15.04.2024