Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-244/24

NAMA d.d. LJUBLJANA

Objava prevzemne namere za odkup delnic Name, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana je bila dne 24.4.2024 s strani družbe NLB d.d., ki v imenu in za račun družbe KATERA Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft P11 GmbH, Tölzer Straße 15, 82031 Grünwald, Nemčija (v nadaljevanju: »prevzemnik«) opravlja storitve iz 23. člena Zakona o prevzemih, obveščena, da namerava prevzemnik objaviti prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana z oznako NALN.

 

Objava je dostopna tudi na spletni strani družbe Nama d.d. (www.nama.si).

 

 

                                                                                                                   

Uprava družbe               

Datum: 24.04.2024
Pripeti dokumenti:  Obvestilo o prevzemni nameri