Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-44/24

KRKA, d. d., Novo mesto

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in člena 2 Delegirane uredbe komisije (EU) 2016/1052 Krka, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:

Vezano na obvestilo o programu nakupov lastnih delnic z dne 20. 7. 2023 družba Krka javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 6. 5. 2024 do vključno 10. 5. 2024. Na Ljubljanski borzi je družba odkupila 6.587 lastnih delnic v skupni vrednosti 828.755 EUR, in sicer:

- 6. 5. 2024          1.344  delnic po povprečni tehtani ceni   126,73 EUR,
- 7. 5. 2024          1.292  delnic po povprečni tehtani ceni   125,85 EUR,  
- 8. 5. 2024          1.288  delnic po povprečni tehtani ceni   125,11 EUR,
- 9. 5. 2024          1.337  delnic po povprečni tehtani ceni   124,84 EUR in  
- 10. 5. 2024        1.326  delnic po povprečni tehtani ceni   126,53 EUR.

Posredniki pri nakupih so bili Ilirika d.d., Intercapital d.d. in NLB d.d. Podrobno poročilo o nakupih lastnih delnic je priloženo.
 

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 1.995.742, kar je predstavljalo 6,086 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 2.002.329 kar predstavlja 6,106 % vseh izdanih delnic.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 13. 5. 2024 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 13.05.2024