Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-53/17

KD Group, d.d., Ljubljana

Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2016

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 110. ter 111. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja revidirano letno poročilo Skupine KD Group  in družbe KD Group d.d. za poslovno leto 2016. Letno poročilo je upravni odbor družbe sprejel na svoji seji 25. 4. 2017.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletni strani družbe KD Group d.d. www.kd-group.com od 25. 4. 2017 dalje, najmanj 10 let od datuma objave.

KD Group d.d.
Datum: 25.04.2017