Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QR-32/10

GORENJE, d.d., Velenje

Objava podatkov o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja podatke o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2010

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen in 114. člen

Nerevidirano poročilo družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2010 je na svoji 40. seji dne 26.05.2010 potrdil nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.
Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 26.05.2010