Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-450/11

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani v zadevi olanzapin

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba SALUS, Ljubljana, d. d. obvešča zainteresirano javnost, da je prejela sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani v sporu med družbo Eli Lilly Company Limited, Hampshire, Velika Britanija (v nadaljevanju Eli Lilly) in družbe SALUS, Ljubljana, d.d. zaradi domnevne kršitve patenta družbe Eli Lilly, ki ščiti postopek za izdelavo farmacevtske oblike, ki vsebuje zdravilno učinkovino olanzapin, to je formulacije zdravila v Sloveniji. Postopek pred sodiščem se je začel meseca marca leta 2008.

Okrožno sodišče v Ljubljani je ugotovilo, da je bil patentni zahtevek, ki naj bi ga družba SALUS, Ljubljana, d.d. kršila, medtem pravnomočno razveljavljen, zato je tožbeni zahtevek družbe Eli Lilly zavrnilo kot neutemeljen.

Sodba še ni pravnomočna. Eli Lilly lahko zoper sodbo sodišča prve stopnje vloži pritožbo.

Družba SALUS, Ljubljana, d.d. je informacije o omenjenem sporu javno objavila 5. 2. 2008, 11. 3. 2008 in 3. 11. 2008.


To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 13. 4. 2011 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

 
Uprava
Datum: 13.04.2011