Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1217/12

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Sklep nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d. o razširitvi uprave

Nadzorni svet družbe je na 4. redni seji potrdil s strani uprave predlagano Strategijo delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za obdobje 2013 – 2017. Za potrebe uresničitve kompleksne Strategije družbe, ki je naravnana zelo razvojno in se zelo razlikuje od predhodnih strategij, katerih bistvene aktivnosti so bile večinoma naravnane na veletrgovsko dejavnost, je nadzorni svet na predlog uprave  sprejel naslednji sklep:

  1. Nadzorni svet družbe SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, (v nadaljevanju: družba) na podlagi točke 7.3.1. Statuta družbe sprejema sklep, da ima uprava družbe od dne 1. 1. 2013 dalje več članov in sicer predsednika in člana uprave.  
  2. Nadzorni svet družbe v skladu s točko 7.3.2 Statuta imenuje za predsednika uprave družbe Miha Lavriča, mag. farm. ter za člana uprave mag. Žiga Hienga oba z mandatno dobo 5 let, ki prične teči z dnem 1. 1. 2013.

V skladu s točko 7.4.1.2. Statuta družbe Salus, Ljubljana, d.d. nadzorni svet družbe pooblašča predsednika uprave in člana uprave za samostojno zastopanje.

Uprava
Datum: 07.12.2012