Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-34/13

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Informacija o pomembnih deležih v družbi SALUS, Ljubljana, d.d.

Družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 A, 1000 Ljubljana na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da je prejela obvestilo družbe JENFIN d.o.o., Štihova ulica 20, Ljubljana, ki na podlagi določila 118. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ul. RS. št.: 67/2007 in nadaljnj. spremembe, ZTFI) ter na podlagi 7. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih ( Ul. RS št. 106/2007 in nadaljnj. spremembe), obvešča, da je dne 24. 5. 2013 v treh ločenih pravnih poslih skupaj pridobila 9.031 delnic z oznako SALR, kar predstavlja 8,01 % glasovalnih pravic. Pred pridobitvijo družba JENFIN d.o.o. ni bila imetnik delnic z oznako SALR.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 31. 05. 2013 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 31.05.2013