Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-388/13

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Ustavitev trgovanja z bančnimi delnicami in podrejenimi bančnimi obveznicami

Ljubljanska borza je zaradi zaščite varstva investitorjev dne 2. 12. 2013 začasno ustavila trgovanje z bančnimi delnicami in podrejenimi bančnimi obveznicami, ki so uvrščene na organizirani trg vrednostnih papirjev, in sicer:

 • z vrednostnimi papirji izdajatelja Abanka Vipa, d. d.:
  • redne delnice z oznako ABKN v Standardni kotaciji,
 • z vrednostnimi papirji izdajatelja Banka Celje:
  • podrejene obveznice z oznakami BCE10, BCE11, BCE12 in BCE16 v segmentu Obveznic,
 • z vrednostnimi papirji izdajatelja Factor banka, d. d.:
  • podrejene obveznice z oznakami FB09, FB16, FB22 in FB24 v segmentu Obveznic,
 • z vrednostnimi papirji izdajatelja Nova KBM, d. d.:
  • redne delnice z oznako KBMR v Prvi kotaciji,
  • podrejene obveznice z oznako KBM9 v segmentu Obveznic,
 • z vrednostnimi papirji izdajatelja NLB, d. d.:
  • podrejene obveznice z oznako NLB26 v segmentu Obveznic,
 • z vrednostnimi papirji izdajatelja Probanka, d. d.:
  • prednostne delnice z oznako PRBP v Vstopni kotaciji,
  • podrejene obveznice z oznakami PRB9, PRB11 in PRB12 v segmentu Obveznic.

Ljubljanska borza je ocenila, da pri navedenih vrednostnih papirjih niso zagotovljeni vsi pogoji za pošteno, urejeno in učinkovito trgovanje. Pri tem je Ljubljanska borza presodila, da niso zagotovljene ključne informacije, ki bi povprečnemu vlagatelju omogočile sprejemanje informiranih naložbenih odločitev v zvezi z omenjenimi vrednostnimi papirji, s čimer so podane utemeljene okoliščine za zaščito interesov vlagateljev.

Začasna ustavitev trgovanja z omenjenimi vrednostnimi papirji bo trajala do zagotovitve ustrezne javne objave izdajateljev oziroma do odločitve borze o sprostitvi trgovanja zaradi utemeljene zahteve izdajateljev za sprostitev trgovanja.

Ljubljanska borza je izvedla začasno ustavitev trgovanja v okviru tekočega upravljanja organiziranega trga v skladu s svojimi nalogami in pristojnostmi na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov in pri tem ne razpolaga z drugimi ali podrobnejšimi informacijami glede poteka postopkov in časovnih rokov prestrukturiranja bančnega sistema.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 02.12.2013