Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-62/14

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d. d., Ljubljana

Sklic 29. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, v povezavi z 41., 48. ter 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 11. junija 2013 in veljavnostjo od 14. junija 2013) ter skladno z določili 4. do 11. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 25. junija 2010 uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom sklicuje 29. Redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d. v torek, 10. junija 2014, ob 9. uri, na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.

Sklic skupščine bo 9. maja 2014 objavljen tudi na spletnih straneh AJPES-a (www.ajpes.si). Celoten sklic skupščine z gradivom za delničarje in predlogi sklepov ter drugi dokumenti (prijavnica za delničarje, informacije o pravicah delničarjev po ZGD-1 in besedilo obstoječega statuta banke) bodo od istega dne in najmanj do 9. maja 2019 objavljeni tudi na spletnih straneh banke www.dbs.si.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke
Datum: 09.05.2014