Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-114/15

GORENJE, d.d., Velenje

Nasprotni predlog sklepov skupščine

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock  Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Gorenje, d.d., v zvezi z 22. sejo skupščine družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., ki bo v petek, 3. 7. 2015, ob 11.00 uri v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, obvešča delničarje, da je

  • dne 2. 6. 2015 prejela nasprotni predlog delničarja Marka Grobelnika k predlogu pod 2. (sklep 2.1.) točko dnevnega reda “Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička”

Besedilo je razvidno v pripetem dokumentu!

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 10.06.2015
Pripeti dokumenti:  Nasprotni predlog