Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-570/15

GORENJE, d.d., Velenje

Panasonic in Gorenje razširjata strateško poslovno sodelovanje na nova poslovna področja

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Skupina Panasonic in Skupina Gorenje sta danes podpisali dodatek k pogodbi o dolgoročnem strateškem partnerstvu, ki sta ga sklenili 5. julija 2013. S tem dodatkom sta se dogovorili, da strateško poslovno sodelovanje razširita na več novih poslovnih področij, poleg že obstoječih področij sodelovanja.

Na podlagi sklenjena dodatka bosta skupini strateško sodelovanje razširili predvsem na naslednja poslovna področja: (a) nabava materialov in komponent, (b) proizvodne inovacije, (c) poprodajne storitve, (d) logistika (e) zagotavljanje kakovosti ter (f) distribucija velikih in malih gospodinjskih aparatov na izbranih trgih.

Obe skupini pričakujeta, da bosta s sodelovanjem na teh dodatnih področjih realizirali poslovne koristi, z namenom izboljšati njuno mednarodno konkurenčnost in poslovno učinkovitost ter zagotavljati boljšo storitev za potrošnike.

Dodatek k pogodbi sta podpisala g. Tetsuro Homma, predsednik Appliances Company korporacije PANASONIC, in g. Franc Bobinac, predsednik uprave Gorenje, d.d.

Družba Panasonic Corporation je lastnik 9,5 % delnic družbe Gorenje, d.d., Velenje, krovne družbe Skupine Gorenje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d.d.
Datum: 07.07.2015