Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-80/15

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 123. člen

Dne 14. 12. 2015 smo od družbe Panasonic Corporation, 1006 Oaza Kadoma, Kadomacity 571-8501, Osaka, Japonska, prejeli obvestilo, da je na dan 11. 12. 2015 pridobila 303.478 GRVG delnic izdajatelja Gorenje, d.d., s tem se je delež glasovalnih pravic družbe povečal s 9,499 % (2.320.186) na 10,742 % (2.623.664) vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.

Skupini Gorenje in Panasonic uspešno sodelujeta na več poslovnih področjih. Prvotni lastniški delež je Skupina Panasonic pridobila ob sklenitvi dolgoročnega strateškega partnerstva s Skupino Gorenje v letu 2013 in se hkrati zavezala, da svojega deleža ne bo povečala nad 13 odstotkov v obdobju petih letih brez predhodnega pisnega soglasja Gorenjeve uprave in nadzornega sveta. Skupini sta sicer uspešno medsebojno poslovno sodelovanje julija letos razširili še na nova poslovna področja.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenje, d.d.
Datum: 15.12.2015