Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-49/16

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 5. redne seje Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na 5. redni seji z dne 28.1.2016:

  • sprejel dnevni red seje,
  • potrdil zapisnike predhodnih sej,
  • bil seznanjen s poslovanjem družbe v obdobju 1-12 2015,
  • sprejel predlagani Poslovni načrt družbe za leto 2016 .

Obvestilo bo od 29.1.2016, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

 

Uprava
Datum: 29.01.2016