Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-76/16

GORENJE, d.d., Velenje

Uvrstitev komercialnih zapisov GRV04 družbe Gorenje, d. d., na organizirani trg

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock  Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d. d., sporoča, da je uspešno zaključila izdajo komercialnih zapisov. Komercialni zapisi z oznako GRV04 nosijo 2,00-odstotno obrestno mero, skupna nominalna vrednost izdaje v prvem krogu vpisa pa znaša 28.908.000 evrov. Komercialne zapise bo mogoče kupiti tudi še v drugem krogu vpisa, od 10. 2. 2016 do 1. 12. 2016, do končne skupne višine izdaje v nominalni vrednosti 35 milijonov evrov.

Gorenje, d.d., je na Ljubljansko borzo posredovalo zahtevo za uvrstitev komercialnih zapisov, ki so bili vpisani in vplačani v prvem krogu, v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d.d.

Namen izdaje komercialnih zapisov je razpršitev virov kratkoročnega financiranja, predvsem z namenom sezonskega financiranja poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja  denarnega toka, in optimizacija stroškov financiranja.

Več informacij glede komercialnih zapisov, možnosti vpisa v drugem krogu vpisa ter njihove naknadne prodaje je vsebovanih v pripetem dokumentu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d.d.
Datum: 12.02.2016