Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-80/16

GORENJE, d.d., Velenje

Odstop člana uprave

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 12. 2. 2016 - Nadzorni svet družbe Gorenje, d. d., se je na 17. korespondenčni seji seznanil z odstopno izjavo člana uprave za prodajo Marka Mrzela in jo tudi sprejel.

Marko Mrzel se je Skupini Gorenje priključil leta 2001. Večji del svoje kariere je vodil Gorenjevo prodajno podjetje v Beogradu v Srbiji, kjer živi z družino. Od leta 2011 je bil član uprave, zadnja štiri leta odgovoren za prodajo. Funkcijo bo opravljal do 29. 2. 2016. Za odstop se je odločil zaradi družinskih in zasebnih razlogov. Poslovno kariero bo nadaljeval izven Skupine Gorenje.

Uprava bo začasno nadaljevala delo s petimi člani. Do imenovanja novega člana uprave za prodajo bo v prehodnem obdobju področje prodaje pokrival Suad Hadžić, izvršni direktor regije Vzhodna Evropa.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 12.02.2016