Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-171/16

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija v zvezi s prodajnim postopkom Gorenja Surovine

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Dne 24. julija 2015 sta družbi Gorenje, d.d., ter Tesla Recycling, spolka z organiczona odpowiedzialnoscia spolka komandytowa, sklenili kupoprodajno pogodbo za lastniški delež v družbi Gorenje Surovina, d.o.o., s katero sta se stranki obvezali, da bosta transakcijo zaključili najkasneje do 31. marca 2016 (rok za zaključek transakcije). Ker postopki v zvezi z izpolnjevanjem predpogojev trajajo dlje, kot je bilo pričakovano ob podpisu pogodbe, sta se Gorenje in Tesla dne 4. marca 2016 sporazumno dogovorili o podaljšanju roka za zaključek transakcije, in sicer do 31. maja 2016. Vsi drugi elementi kupoprodajne pogodbe za delež v družbi Gorenje Surovina, d.o.o., ostajajo nespremenjeni.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d.d.
Datum: 11.03.2016