Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-215/16

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava sklepov nadzornega sveta družbe in Poročila nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja sklepe 6. redne seje Nadzornega sveta družbe in Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe Terme Dobrna za leto 2015

Nadzorni svet je na 6. redni seji z dne 30.3.2016:

  • sprejel dnevni red seje,
  • potrdil zapisnike predhodnih sej,
  • sprejel revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2015,
  • sprejel Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2015,
  • bil seznanjen s poslovanjem družbe v obdobju 1-2 2016,
  • sprejel Strategijo družbe,
  • bil seznanjen z Interno presojo vrednosti nepremičnin,
  • dal soglasje upravi za podpis predlagane leasing pogodbe.

V prilogi objavljamo tudi Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe Terme Dobrna za leto 2015, ki ga je nadzorni svet družbe sprejel na 6. redni seji.

Objava sklepov nadzornega sveta in Poročila o delu nadzornega sveta 2015 bo od 30.3.2015, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje). 

 

 

Uprava
Datum: 30.03.2016