Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-11/16

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Revidirano Letno poročilo 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja naslednje obvestilo:

Revidirano letno poročilo družbe za leto 2015 skupaj z revizorjevim poročilom objavljamo v prilogi tega obvestila.

Nadzorni svet družbe je Revidirano Letnego poročilo 2015 sprejel na 6. redni seji, z dne 30.3.2016.


Revidirano letno poročilo za leto 2014 je na vpogled na sedežu družbe (Dobrna 50, Dobrna) vsak delavnik med 9. in 12 uro, v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEO-net in na spletni strani družbe (www.terme-dobrna.si), kjer bo objavljeno od 30.3.2016 dalje vsaj 5 let (na podstrani za vlagatelje). 

 

 

Uprava
Datum: 30.03.2016
Pripeti dokumenti:  Revidirano Letno poročilo 2015