Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-292/16

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d. d.

Skupina Gorenje objavila revidirano letno poročilo za leto 2015. Trend dobre prodaje lanskega zadnjega četrtletja se nadaljuje v prvem četrtletju 2016.

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 22. aprila 2016 -  Nadzorni svet je včeraj potrdil revidirano letno poročilo Skupine Gorenje in matične družbe za leto 2015, ki je prvič pripravljeno skladno z mednarodnimi smernicami trajnostnega poročanja GRI (Global Reporting Initiative). Hkrati se je seznanil z rastjo prodaje v prvem četrtletju 2016.

Nadzorni svet Gorenja, d. d., ki je 11. marca 2016 obravnaval nerevidirane računovodske izkaze, je na svoji 20. seji 21. aprila 2016 potrdil revidirano letno poročilo Skupine Gorenje in matične družbe za leto 2015, med katerimi ni pomembnih odstopanj. Letno poročilo 2015 je prvič pripravljeno skladno z mednarodnimi smernicami trajnostnega poročanja GRI (Global Reporting Initiative).

Zelo dobra prodaja v prvem tromesečju leta 2016

Hkrati se je nadzorni svet seznanil z rastjo prodaje v prvem četrtletju 2016. V skladu z napovedmi se je pozitiven trend prodaje iz zadnjega četrtletja lani letos nadaljeval. Prodaja velikih in malih gospodinjskih aparatov je bila v prvih mesecih letošnjega leta, ki praviloma velja za prodajno najšibkejši del leta, za 8,4 odstotka višja kot v primerljivem obdobju lani. Prodaja celotne Skupine je v istem obdobju zrasla za 6,5 odstotka.

Poročilo o poslovanju Skupine Gorenje v prvem četrtletju leta 2016 bo objavljeno 20. maja 2016.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 22.04.2016