Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-313/16

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 12. korespondenčne seje Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na 12. korespondenčni seji, ki je potekala od 29.4. do 2.5.2016, dal upravi soglasje za podpis predlaganih dodatkov h kreditnim pogodbam.

Obvestilo bo od 3.5.2016, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

 

Uprava
Datum: 03.05.2016