Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-378/16

GORENJE, d.d., Velenje

Stališče Gorenja glede prodaje Gorenja Surovine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Danes zjutraj smo v objavi družbe Elemental Holding na spletnem portalu Varšavske borze prebrali, da naj bi nas družba Tesla Recycling obvestila o nameri, da odstopi od Pogodbe o nakupu in prodaji delnic družbe Gorenje Surovina, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu SPA). V Gorenju, d. d., uradnega obvestila nismo prejeli. Tesla Recycling navaja, da Gorenje ni izpolnilo pogodbenih pogojev. Tej navedbi nasprotujemo, saj smo prepričani, da je Gorenje dogovorjene predpogoje iz SPA izpolnilo, dokazila o izpolnitvi pa so bila drugi pogodbeni stranki večkrat poslana, vendar nismo od Tesle Recycling prejeli nobenega uradnega odziva. Kljub našim večkratnim zahtevkom pa družba Tesla Recycling ni zagotovila nepreklicnega jamstva v skladu z določilom 5.1.2 (c) SPA, ki je predpogoj, ki ga mora za izvedbo pogodbe izpolniti.

31. maja 2016 je Gorenje obvestilo Teslo Recycling o nameri, da odstopi od pogodbe, če zgoraj navedeni predpogoj ne bo izpolnjen v roku 30 delovnih dni od dne, ko Tesla Recycling prejme obvestilo.

Gorenjeva nadaljnja dejanja in odločitve bodo tudi v prihodnje skladna z določili Pogodbe o nakupu in prodaji delnic družbe Gorenje Surovina, d. o. o.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 01.06.2016