Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-406/16

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 14. korespondenčne seje Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na 14. korespondenčni seji, ki je potekala od 9.6. do 14.6.2016, dal upravi soglasje za podpis predlaganih pogodb o financiranju in soglasje za podpis predlagane izbrisne pobotnice.

Obvestilo bo od 14.6.2016, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

 

 

Uprava
Datum: 14.06.2016