Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-145/16

GORENJE, d.d., Velenje

Nasprotni predlog sklepov skupščine delničarjev

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava družbe Gorenje, d.d., v zvezi s 23. sejo skupščine delničarjev družbe Gorenje gospodinjski aparati, d.d., ki bo v petek, 8.7.2016, ob 11.00 uri v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1, obvešča delničarje, da je

  • prejela nasprotni predlog delničarjev: Home Products Europe B.V. (dne 9.6.2016), Karla Kardova (dne 10.6.2016), Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb (dne 10.6.2016), Alpen Invest d.d. (Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad – Jugovzhodna Evropa in Alpen.Developed) (dne 13.6.2016), Societe Generale – Splitska banka d.d. (dne 13.6.2016), Unicredit Bank Hungary ZRT (dne 13.6.2016) in KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o. (KD Balkan, delniški in KD Vitalnost, delniški) (dne 13.6.2016) k predlogu pod 4. (sklep 4.2.) točko dnevnega reda “Seznanitev skupščine družbe o odstopu člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta”.

Besedilo je razvidno v pripetem dokumentu!

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 15.06.2016
Pripeti dokumenti:  Nasprotni predlog