Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-411/16

NLB, d. d., Ljubljana

Odziv NLB d.d. na objavo Luke Koper, d.d. Koper: Pojasnilo glede suma tržne manipulacije (in zlorabe notranjih informacij)

Skladno z objavo družbe Luke Koper, d.d. z dne 16.6.2016 glede suma tržne manipulacije, želimo podati pisno pojasnilo v zvezi z napačno objavljenimi podatki v Dodatku 1: Povzetek finančnih izkazov analize podjetja Luka Koper, d.d. z dne 6.4.2016. Družba Luka Koper, d.d. je pravilno ugotovila, da povzetek finančnih izkazov v Dodatku 1 (Tabela 9) omenjene analize podjetja (na str. 9) napačno prikazuje podatke o stroških dela.

Zaradi tehnične napake, ki se je zgodila pri prenosu podatkov v sam dokument so v Tabeli 9 ki vsebuje tudi napovedi za prihodnja leta dejanski stroški dela prikazani pod postavko »Drugi poslovni odhodki«, stroški amortizacije prikazani kot »Stroški dela«, drugi poslovni odhodki pa kot »Amortizacija«. 

Družba NLB d.d. je omenjeno analizo ustrezno popravila. Tehnična napaka v ničemer ne vpliva na oblikovane napovedi prihodkov in stroškov, ter ne vpliva na ocenjeno vrednost podjetja in na ostale ugotovitve analize.

Namen analiz podjetij, ki jih objavlja NLB d.d. je izključno informiranje strank, ki se ukvarjajo z naložbenjem v slovenske vrednostne papirje, ter njihovo boljše razumevanje finančnih instrumentov in delovanja trga kapitala. Vsa mnenja v analizi so podana izključno s tem namenom. V druge namene se analize naj ne bi uporabljale.

NLB d.d., Ljubljana
Odnosi z vlagatelji
Datum: 17.06.2016