Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-445/16

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje in HIS podpisala pogodbo o prodaji večinskega deleža v Publicusu

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d. d., Velenje, objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, Ljubljana, 29. junij 2016 - Hčerinsko podjetje družbe Gorenje, d.d., Ekoinvest, d.o.o., je z družbo HIS gradbeništvo in inženiring d.o.o., ki je 35-odstotni solastnik družbe Publicus, d.o.o., podpisalo pogodbo o prodaji večinskega lastniškega deleža v  podjetju Publicus, d.o.o., Ljubljana, vključno s hčerinsko družbo Ekogor, d.o.o., Jesenice.

Do podpisa pogodbe je prišlo, ker so bili izpolnjeni vsi pogoji iz dogovora, podpisanega 19. 8. 2015.

Kupnina za Gorenjev delež v družbi Publicus, vključno z njegovo naložbo v Ekogor, znaša 3,6 milijona evrov. Novi lastnik z vpisom v register prevzema delež v družbi Publicus, hkrati pa je prevzel vse obveznosti obeh družb, Skupina Gorenje pa se bo po prejemu kupnine razdolžila za približno 6,5 milijona evrov.

Nadzorni svet Gorenja, d. d., je na korespondenčni seji, ki je potekala med 20. 7. in 23. 7. 2015 soglašal s prodajo deleža v družbi Publicus, d.o.o., Ljubljana.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d. d.
Datum: 30.06.2016