Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-484/16

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 7. redne seje Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na 7. redni seji, ki je potekala 15.7.2016 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

- potrdil zapisnike in realizacijo sklepov predhodnih sej

- seznanil s poslovanjem družbe v obdobju 1-5 2016

- pripravil predlog revizorja za poslovno leto 2016 za skupščino družbe

- sprejel dnevni red in predlog sklepov za 22. redno sejo skupščine družbe

- podal soglasje za podpis predlagane leasing pogodbe in predlaganega dodatka k kreditni pogodbi.

 

Obvestilo bo od 18.7.2016, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

 

Uprava
Datum: 15.07.2016