Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-48/16

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 124. člen

Dne 19. 9. 2016 smo od družbe HOME PRODUCTS EUROPE B.V., Utrechtseweg 181, 6862 Aj Oosterbeek, Nizozemska, prejeli obvestilo, da je na dan 19. 9. 2016 pridobila 13.800 GRVG delnic izdajatelja Gorenje, d.d., s tem se je delež glasovalnih pravic družbe povečal s 4,94 % (1.207.431) na 5,00 % (1.221.231) vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenje, d.d.
Datum: 20.09.2016