Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-641/16

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Odredba o odpravi kršitev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje obvestilo: 

Družba Sava Re, d. d., (v nadaljevanju »družba«) je dne 6. 10. 2016 od Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju »AZN«) prejela Odredbo o odpravi kršitev, v kateri ugotavlja, da je Branko Tomažič, predsednik nadzornega sveta družbe, prenehal izpolnjevati pogoje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v družbi.  

AZN upravi družbe nalaga sklic skupščine Save Re, d.d., z zasedanjem v roku 45 dni od prejema te odredbe. 

Proti odredbi je dovoljen ugovor v roku 8 dni od prejema odredbe. 

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 7. oktobra 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 07.10.2016