Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-53/16

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o pomembnih deležih v družbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 120., 124. člen

Dne 12. 10. 2016 smo od g. Kristijana Floričića prejeli obvestilo, da je na dan 11. 10. 2016 pridobil 84.000 GRVG delnic izdajatelja Gorenje, d.d., s tem se je delež glasovalnih pravic povečal s 4,906 % (1.198.314) na 5,25 % (1.282.314) vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d. d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenje, d.d.
Datum: 13.10.2016