Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-755/16

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 8. redne seje Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na 8. redni seji z dne 7.12.2016:

  • sprejel dnevni red seje,
  • potrdil zapisnike predhodnih sej,
  • bil seznanjen s poslovanjem družbe v obdobju 1-10 2016 in oceno poslovanja za obdobje 11-12 2016,
  • seznanil s pismom pooblaščene revizorke, izdanim v okviru predrevizijskih postopkov, glede sestave revizijske komisije,
  • potrdil izhodišča za pripravo Poslovnega načrta za leto 2017.

 

Obvestilo bo od najkasneje 9.12.2016, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

 

Uprava
Datum: 08.12.2016