Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-809/16

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje izplačalo imetnike komercialnih zapisov GRV04

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Družba Gorenje, d.d., je v petek, 22. 12. 2016 izplačala imetnike komercialnih zapisov GRV04, ki so bili izdani 3. 2. 2016, v skupni nominalni vrednosti 28,9 milijona evrov.

Na dan 22. 12. 2016 so v izplačilo zapadli komercialni zapisi z oznako GRV04, družbe Gorenje, d.d., ki so bili izdani 3. 2. 2016, v skupni nominalni vrednosti 28,9 milijona evrov in z obrestno mero 2,00 %. Namen izdaje komercialnih zapisov je bila razpršitev virov kratkoročnega financiranja, predvsem z namenom sezonskega financiranja poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja  denarnega toka, in optimizacija stroškov financiranja.

Družba Gorenje, d. d. bo z namenom sezonskega financiranja poslovanja v začetku leta 2017 že petič zapored pričela postopek nove izdaje komercialnih zapisov in bo v ta namen po objavi tega sporočila pričela s predprodajnim postopkom na kapitalskem trgu (sondiranjem trga), kateremu bo nato sledil prodajni postopek, ki bo zaključen z vplačilom novih komercialnih zapisov predvidoma konec januarja 2017. Predviden obseg izdaje je do 40  milijonov evrov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenja, d.d.
Datum: 22.12.2016