Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-24/17

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje načrtuje peto izdajo komercialnih zapisov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Gorenje, d. d., načrtuje peto izdajo kratkoročnih komercialnih zapisov v predvideni skupni nominalni vrednosti do 40 milijonov evrov, z datumom začetka obrestovanja 24.1. 2017 in datumom zapadlosti 22. 12. 2017.

Namen izdaje komercialnih zapisov je razpršitev virov kratkoročnega financiranja, predvsem z namenom sezonskega financiranja poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja  denarnega toka ter optimizacija stroškov financiranja.

Družba bo podrobnejše informacije o izdaji komercialnih zapisov na srečanju s potencialnimi vlagatelji predstavila 13. 1. 2017 in 16. 1. 2017.

Predstavitev Gorenja in izdaje komercialnih zapisov se nahaja v priponki.

Aktivnosti izdaje in prodaje komercialnih zapisov za Gorenje izvaja družba Alta Invest d.d.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 13.01.2017