Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-54/17

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Obvestilo o prevzemni ponudbi za odkup delnic Terme Dobrna d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME DOBRNA, Termalno zdravilišče d.d., Dobrna objavlja naslednje sporočilo:

Družba Terme Dobrna d.d. je dne 27.1.2017 prejela prevzemno ponudbo in prospekt za odkup delnic družbe Terme Dobrna d.d., ki jo je v imenu in za račun prevzemnika - družbe ALEA Inženiring d.o.o. Celje, poslala ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana.

Uprava družbe Terme Dobrna d.d. bo Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi objavila v zakonskem roku desetih dni.

Objava bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj petih let objavljena tudi na uradni spletni strani družbe, www.terme-dobrna.si.

Uprava
Datum: 27.01.2017
Pripeti dokumenti:  Prevzemna ponudba in prospekt