Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-125/17

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 18. korespondenčne seje Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na 18. korespondenčni seji, ki je potekala od 24.2. do 27.2.2017, upravi dal soglasje za podpis predlagane pogodbe za kratkoročno financiranje obratnih sredstev in za predlagano širitev medicinske dejavnosti.

Nadzorni svet se je tudi seznanil z nerevidiranim rezultatom družbe za leto 2016. Družba je leto 2016 zaključila pozitivno. Dosegli smo 116.785 nočitev in ca. 8,6 mio € čistih prihodkov od prodaje, kar je nad realiziranimi nočitvami in prihodki v letu 2015 in nad planiranimi. Nerevidiran celotni poslovni izid pred obdavčitvijo znaša ca. 276.000€ in je nad realiziranim celotnim poslovnim izidom  v letu 2015 in nad planiranim.

Obvestilo bo od 27.2.2017, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

 

Uprava
Datum: 27.02.2017