Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-259/17

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava sklepov nadzornega sveta družbe in Poročila nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 9. redne seje Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na  9. redni seji, ki je potekala dne 30.3.2017 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • sprejel dnevni red seje,
  • potrdil zapisnike predhodnih sej,
  • sprejel revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2016,
  • sprejel predlagani Poslovni načrt družbe za leto 2017,
  • oblikoval in sprejel Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2016,
  • se seznanil s poslovanjem družbe v obdobju 1-2 2017,
  • podal soglasje za dodelitev služnosti na predlaganih parcelah občini Dobrna za namene kolesarske steze.

V prilogi objavljamo Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2016.

Obvestilo bo od 31.3.2017, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

Uprava
Datum: 31.03.2017