Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-15/17

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Revidirano Letno poročilo 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja naslednje obvestilo:

Revidirano Letno poročilo družbe za leto 2016 skupaj z revizorjevim poročilom objavljamo v prilogi tega obvestila. Revidirano Letno poročilo družbe vključuje tudi Izjavo o skladnosti s kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Nadzorni svet družbe je Revidirano Letno poročilo za poslovno leto 2016 sprejel na 9. redni seji, z dne 30.3.2017.


Revidirano letno poročilo za leto 2016 je na vpogled na sedežu družbe (Dobrna 50, Dobrna) vsak delavnik med 9. in 12 uro. Poročilo je objavljeno tudi v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEO-net in na spletni strani družbe (www.terme-dobrna.si), od 31.3.2017 dalje vsaj 10 let (na podstrani za vlagatelje). 

Uprava
Datum: 31.03.2017