Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-363/17

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o seji nadzornega sveta družbe Gorenje, d. d.

Žiga Debeljak imenovan za člana uprave

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Velenje, 21. april 2017 -  Nadzorni svet je današnji seji obravnaval in potrdil revidirano letno poročilo Skupine Gorenje in matične družbe za leto 2016. Letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2016, ki kot prvo v Sloveniji sledi usmeritvam Mednarodnega sveta za celovito poročanje – IIRC (The International Integrated Reporting Council), bo v skladu s finančnim koledarjem objavljeno v ponedeljek, 24. aprila.

Nadzorni svet je za novega člana uprave za korporativne finance, ekologijo, trgovino in industrijske storitve imenoval Žigo Debeljaka. Funkcijo bo prevzel 1. 5. 2017 z mandatom do 19. 7. 2018. Debeljak je bil član uprave za finance in ekonomiko v Skupini Gorenje prvič med letoma 2003 in 2005. V Skupino Gorenje se je vrnil leta 2012 in opravljal funkcije pomočnika predsednika uprave za mednarodni razvoj, direktorja Gorenjevih holdinških družb v Avstriji in na Nizozemskem ter glavnega digitalnega direktorja. Kot član uprave bo Debeljak še naprej koordiniral aktivnosti digitalne transformacije Skupine Gorenje kot njen glavni digitalni direktor (chief digital officer).

Poleg tega so se člani nadzornega sveta seznanili z ustanovitvijo Društva delničarjev GRVG. Nadzorni svet podpira aktivnosti malih delničarjev Gorenja v smislu še večje transparentnosti informiranja.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 21.04.2017