Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-465/17

GORENJE, d.d., Velenje

Požar v družbi Kemis pogašen

Na podlagi določil Kodeksa Varšavske borze (Warsaw Stock Exchange), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

V industrijskem objektu Gorenjeve odvisne družbe Kemis, d.o.o. na Vrhniki, kjer skladiščijo tudi nevarne odpadke, je 15. maja 2017 okoli 20. ure izbruhnil požar. Odpadki, ki so skladiščeni na lokaciji in namenjeni nadaljnji predelavi, so kategorizirani kot nevarni odpadki, gre pa pretežno za goriva, odpadna olja, topila in zdravila. Požar, ki so ga gasilci tekom noči uspeli pogasiti, je uničil del poslovne stavbe in skladišče z manj nevarnimi trdimi in tekočimi odpadki.

Skladišče je bilo zgrajeno leta 2009 skladno z najzahtevnejšimi standardi za ravnanje z nevarnimi odpadki. Družba ima vsa potreba dovoljenja za izvajanje svoje dejavnosti. Vzrok požara bo ugotovljen tekom preiskave, družba pa je skupaj z zavarovalnico, pri kateri je zavarovana, pričela s postopki ocenjevanja škode. Po sedaj znanih podatkih ni prišlo do pomembnih vplivov na okolje.

Pri intervenciji sta dva gasilca potrebovala zdravniško pomoč, drugih poškodovanih pa ni bilo. Iz preventivnih razlogov so gasilci začasno evakuirali družini, ki živita v neposredni bližini lokacije. V gašenju je sodelovalo veliko število prostovoljnih in poklicnih gasilcev ter osebje civilne zaščite, zdravstvene ekipe in ostalih institucij, katerim se iskreno zahvaljujemo za visoko strokovno sodelovanje pri omejitvi posledic požara.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 16.05.2017