Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-746/17

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava sklepov nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 10. redne seje Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na  10. redni seji, ki je potekala dne 13.7.2017 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • sprejel dnevni red seje,
  • potrdil zapisnike predhodnih sej,
  • se seznanil s poslovanjem družbe v obdobju 1-5 2017,
  • podal soglasje za podpis predlaganih kreditnih in zastavnih pogodb ter predlaganih aneksov k pogodbam.
  • potrdil rebalans plana investicij za leto 2017
  • oblikoval predlog o izbiri revizorja za poslovno leto 2017
  • sprejel predlog dnevnega reda in predloga sklepov za 23. redno skupščino družbe
  • podal soglasje za dodelitev služnosti za namene komunalne infrastrukture.

Obvestilo bo od najkasneje 14.7.2017, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

Uprava

Uprava
Datum: 13.07.2017