Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-818/17

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Prenos delnic manjšinskih delničarjev Zavarovalnice Sava, d.d., na Savo Re, d.d. kot glavnega delničarja družbe proti plačilu denarne odpravnine

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Dne 8. 8. 2017 je bila sklicana skupščina delničarjev Zavarovalnice Sava, d.d., ki bo zasedala 8. 9. 2017, za sejo katere je predlagan sklep o prenosu vseh delnic manjšinskih delničarjev na večinskega lastnika, Sava Re, d.d. (glavni delničar).

Na dan objave sklica skupščine Zavarovalnice Sava, d.d., je Sava Re, d.d., imetnica 15.332.411 navadnih imenskih kosovnih delnic Zavarovalnice Sava, d.d., kar predstavlja 99,74-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe.

Denarna odpravnina za prenos ostalih imenskih kosovnih delnic z oznako ZVMG, katerih imetnik ni glavni delničar, znaša 23,94 evra za delnico. Po vrednotenju, ki ga je za namen določitve odpravnine ob iztisnitvi manjšinskih lastnikov izdelala družba KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Slovenija, znaša poštena vrednost za 100 % družbe Zavarovalnice Sava, d.d., 368 milijonov evrov. Poročilo neodvisnega revizorja o primernosti denarne odpravnine je izdala družba PricewaterhouseCoopers, d.o.o, Slovenija.

Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodno poslovni register bo tako Sava Re, d.d., postala 100-odstotna lastnica Zavarovalnice Sava, d.d. 

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 8. avgusta 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 08.08.2017