Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-23/17

GORENJE, d.d., Velenje

Skupina Gorenje prvo polletje sklenila uspešno, še naprej povečujemo prihodke in dobiček

Za Skupino Gorenje uspešna prva polovica leta, večji prihodki od prodaje in čisti dobiček. Povečujemo delež dobičkonosnih inovativnih in premijskih izdelkov ter vlaganja v razvoj. Letos okrog 300 novih zaposlitev. Tretje četrtletje bo zahtevno, največ prodaje pa pričakujemo v zadnjem četrtletju.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d .d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d. d. (skrajšana firma: Gorenje, d. d.), Partizanska 12, 3320 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen, 112. člen in 113. člen (polletno poročilo)

Velenje, 25. avgust 2017 – Skupina Gorenje nadaljuje z uspešnim poslovanjem, saj smo v letošnjem prvem polletju ustvarili 623,9 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 7,3 odstotka več kot v prvem polletju lani. Primerljivi dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) smo v primerjavi z lanskim prvim polletjem povečali za dobrih 12 odstotkov na 40,6 milijona evrov. Skupina je tako v primerjavi z enakim obdobjem lani več kot podvojila polletni čisti dobiček, ki znaša 4,4 milijona evrov. Povečali smo prodajo velikih in malih gospodinjskih aparatov ter premijskih aparatov, izboljšali geografsko strukturo prodaje in poleg temeljne dejavnosti gospodinjskih aparatov povečali prihodke tudi v ostalih dejavnostih.

Komentar uprave na rezultate poslovanja Skupine Gorenje v drugem četrtletju in pogled v drugo polovico leta 2017 se nahaja v priponki.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d.d.
Datum: 25.08.2017