Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-930/17

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 22. korespondenčne seje Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na 22. korespondenčni seji, ki je potekala od 12.9. do 13.9.2017, upravi dal soglasje za podpis predlagane posojilne in dodatka zastavne pogodbe.

Obvestilo bo od 13.9.2017, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

Uprava
Datum: 13.09.2017