Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1191/17

GORENJE, d.d., Velenje

Objava sklica 25. skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d.

Na podlagi zahteve delničarja Home Products Europe B. V., Beekhuizenseweg 67, 6881 AE  Velp, Nizozemska, z dne 16. 11. 2017, delničarja Raiffeisenbank Austria, d. d., Magazinska 69, 1000 Zagreb, Hrvaška, z dne 22. 11. 2017, delničarja Splitska banka, d. d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvaška, z dne 22. 11. 2017, Unicredit Bank Hungary ZRT, 1054 Budimpešta, Szabadság tér 5- 6, z dne 27. 11. 2017 za sklic skupščine delničarjev družbe Gorenje, d. d., dane na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 2. odstavka 30. člena Statuta družbe, uprava družbe Gorenje, d. d., sklicuje 25. skupščino delničarjev družbe Gorenje, d. d., ki bo v torek, 9. januarja 2018, z začetkom ob 10. uri, v veliki dvorani hotela Paka v Velenju, Rudarska ul. 1.

Sklic 25. skupščine delničarjev Gorenja, d. d., ter predlogi sklepov z obrazložitvami, so v pripetih dokumentih!

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava
Predsednik
Franc Bobinac, l.r.
Datum: 06.12.2017