Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-62/18

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Objava sklepov nadzornega sveta družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja povzetek sklepov 11. redne seje Nadzornega sveta družbe.

Nadzorni svet je na  11. redni seji, ki je potekala dne 29.1.2018 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

  • sprejel dnevni red seje,
  • potrdil zapisnike predhodnih sej,
  • se seznanil z oceno poslovanja družbe v obdobju 1-12 2017,
  • sprejel predlagani Poslovni načt družbe za leto 2018
  • podal soglasje za potrditev predlagane služnosti
  • podal soglasje za prodajo predlaganega solastniškega deleža na zemljišču pod transformatorsko postajo.

Obvestilo bo od najkasneje 30.1.2018, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

 

Uprava
Datum: 29.01.2018