Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-75/18

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Obvestilo delničarja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja naslednje obvestilo:

Družba je dne 1.2.2018 prejela obvestilo delničarja Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. o podpisu Sporazuma o skupni prodaji delnic družbe Terme Dobrna d.d. Obvestilo delničarja je v prilogi.

To obvestilo bo od 2.2.2018, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

Uprava
Datum: 02.02.2018
Pripeti dokumenti:  Obvestilo delničarja