Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-181/18

GORENJE, d.d., Velenje

V Gorenju dosegli sporazum, stavke ne bo

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Uprava Gorenja je s sindikatom dosegla sporazum o prenovi podjetniške kolektivne pogodbe, zato je sindikat danes preklical za 14. marec napovedano opozorilno stavko.

Uprava in sindikat sta pet dni pred napovedano stavko dosegla sporazum o prenovi podjetniške kolektivne pogodbe Gorenja in se odločila, da se zaradi umiritve razmer ter v korist družbe Gorenje oboji vrnejo za pogajalsko mizo. Uprava je tako preklicala odpoved podjetniške kolektivne pogodbe, sindikat pa je preklical napovedano dvourno opozorilno stavko. Oboji pa so se zavezali, da uskladijo novo podjetniško kolektivno pogodbo Gorenja najpozneje do 20. aprila 2018.

»Čeprav je bila odpoved kolektivne pogodbe povsem zakonita in legitimna, smo pripravljeni stopiti korak nazaj, ob tem, da enako stori tudi sindikat in da tako zagotovimo ne le nadaljevanje pogajanj o novi kolektivni pogodbi, temveč tudi njihov čimprejšnji zaključek. Ker ostaja odprtih le še nekaj vprašanj, smo prepričani, da jih lahko rešimo v mesecu dni ter tako zagotovimo družbi Gorenje in njenim zaposlenih sodobno in uravnoteženo kolektivno pogodbo, ki bo ustrezala času in razmeram na trgu, zaposlenim pa zagotovila socialno varnost,« je dejal predsednik uprave Gorenja, Franjo Bobinac.

Predsednik sindikata SKEI Gorenje Žan Zeba: »V sindikatu menimo, da se je uprava odločila pravilno, zato smo se tudi mi pripravljeni vrniti k pogajanjem ter si želimo, da se nam do zastavljenega roka uspe dogovoriti. Vsekakor pa bomo v nadaljevanju pogajanj v največji mogoči meri zastopali interese delavcev. V začetku naslednjega tedna jim bomo na zborih delavcev tudi predstavili novo situacijo.« 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 09.03.2018