Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-219/18

TERME DOBRNA, d.d., Dobrna

Sklic na dokument: Obvestilo delničarja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Dobrna d.d. objavlja naslednje obvestilo:

Družba je dne 21.3.2018 prejela obvestilo delničarja Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. o podaljšanju roka za oddajo zavezujočih ponudb za nakup delnic družbe Terme Dobrna d.d. do vključno 18.4.2018 do 16.00 ure, pri čemer se število delnic, ki so predmet prodaje, poveča za 80 delnic na skupno 170.209 delnic, kar predstavlja 24,58% osnovnega kapitala družbe. Vsi ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni. Podaljšanje razpisa je obljavljeno tudi na spletni strani DUTB d.d. (http://www.dutb.eu/Lists/Articles/news-itemSI.aspx?ID=835&ContentTypeId=0x0100538800840CA7C64297DD192C5B41C270)

To obvestilo bo od najkasneje 23.3.2018, za obdobje najmanj 5 let, objavljeno tudi na spletni strani družbe: www.terme-dobrna.si  (v rubriki Za vlagatelje).

Uprava
Datum: 22.03.2018